ĐỒNG TÂM, HỢP SỨC ẮT THÀNH CÔNG   hidden
06 tháng 12, 2021
ĐỒNG TÂM, HỢP SỨC ẮT THÀNH CÔNG Toàn hệ thốngchính trị ta vào cuộc Phát huy cao xuyên suốt tháng năm qua Cùng đồng tâm, hợp sức chống ôn tà Luôn ý thức xông pha trong gian khó Cả đầu tuyến lẫn hậu phương tường tỏ Phối hợp nhau gắn bó chẳng tách rời Luôn sẵn sàng ứng phó khắp mọi nơi Vì cuộc sống con người trên tất cả hidden
hidden

LIÊN KẾT WEBSITE

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN


hidden
hidden
hidden
hidden
hidden