Biển đảo Việt Nam - Một số vấn đề văn hóa, quản lý và bảo vệ

  • 17/06/2020
  • 219


Biển đảo Việt Nam – Một số vấn đề văn hóa, quản lý và bảo vệ : Hỏi - đáp / Lê Thái Dũng. – Hà Nội : Nxb. Hồng Đức, 2019. – 326 tr.: hình ảnh ; 21 cm.

Biển Việt Nam là một bộ phận không tách rời và chiếm vị trí trọng yếu trong bình đồ biển Đông - một khu vực địa lý giàu tài nguyên thiên nhiên, nhưng cũng chứa đựng nhiều mâu thuẫn lợi ích liên quan đến các tranh chấp chủ quyền biển, đảo phức tạp và kéo dài trong lịch sử. Biển gắn bó với bao thế hệ người Việt, là không gian sinh tồn và phát triển của dân tộc ta, là chỗ dựa sinh kế cho hàng triệu người dân Việt Nam từ xưa đến nay. Trong vùng “biển bạc”, mỗi hòn đảo không chỉ như những thỏi “vàng xanh” mà còn là một “cột mốc chủ quyền” tự nhiên của quốc gia. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một cuộc nói chuyện vào năm 1961 đã từng căn dặn đồng bào, chiến sĩ rằng: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Có thể nói, càng ngày chúng ta càng nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của biển và các hải đảo đối với sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay cũng như trong tương lai.

Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này, thư viện tỉnh BR – VT trân trọng giới thiệu cuốn sách “Biển đảo Việt Nam – Một số vấn đề văn hóa, quản lý và bảo vệ”. Cuốn sách được biên soạn dưới dạng hỏi đáp ngắn gọn, với mong muốn cung cấp cho bạn đọc những kiến thức phổ thông nhất về biển, đảo và những vấn đề có liên quan.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:

Phần I: Biển, đảo Việt Nam – Những điều nên biết đề cập đến những nét chính và một số điểm độc đáo, thú vị về biển đảo của nước ta;

Phần II: Biển, đảo trong văn hóa Việt Nam khẳng định vai trò và vị trí của “mảng” văn hóa này chiếm một phần quan trọng trong văn hóa Việt. Nó cũng chứng tỏ và cho thấy dấu tích của văn hóa biển, đảo trong đời sống con người Việt Nam từ bao đời nay.

Phần III: Hoàng Sa – Trường Sa, lãnh thổ Việt Nam giúp mỗi người nhận thức rõ hơn việc xác lập chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo trên biển Đông là hoàn toàn hợp pháp, hợp lý và phù hợp với thông lệ quốc tế;

Phần IV: Một số quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ biển, đảo nhằm giúp bạn đọc nắm được những kiến thức cơ bản cũng như các nội dung liên quan như chiến lược biển Việt Nam, hợp tác quốc tế về biển…

Ngoài ra, 2 phần phụ lục cung cấp cho bạn đọc 2 tuyên bố quan trọng về biển đảo: 

Tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; 

Tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Việt Nam về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng đường lãnh hải Việt Nam.

Cuốn sách “Biển đảo Việt Nam – Một số vấn đề văn hóa, quản lý và bảo vệ” là cẩm nang cần thiết, giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam có cái nhìn tổng quan về biển, đảo Việt Nam, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Thảo My

Chi đoàn Thư viện tỉnh BR-VT

  • Phan Thị Hiếu

Mới nhất

Ngày 1.7.2020, Luật Thư viện được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 sẽ chính thức có hiệu lực. Đó là một dấu mốc quan trọng đối với ngành thư viện, mở ra một thời kỳ mới trong phát triển văn hóa đọc của đất nước.

Văn hóa đọc là một lĩnh vực, là một bộ phận của văn hóa. Văn hóa đọc là một trong những giá trị cốt lõi thể hiện trình độ dân trí và tiềm năng phát triển của cá nhân, cộng đồng và quốc gia. Nhờ hoạt động của văn hóa đọc, con người và xã hội loài người có điều kiện để tự hoàn thiện mình, không ngừng vươn tới sự hiểu biết và các giá trị chân - thiện - mỹ. Văn hóa đọc luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tri thức nói riêng và phát triển xã hội nói chung. Qua sự phát triển của văn hóa đọc có thể thấy sự phát triển của đất nước. Vì vậy, xây dựng văn hóa đọc cũng đồng nghĩa với xây dựng và phát triển đất nước.

Xem nhiều nhất

Ngày 1.7.2020, Luật Thư viện được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 sẽ chính thức có hiệu lực. Đó là một dấu mốc quan trọng đối với ngành thư viện, mở ra một thời kỳ mới trong phát triển văn hóa đọc của đất nước.

Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” do Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức. Đây là một trong những hoạt động lớn nhằm kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập tỉnh BR-VT (12/08/1991 – 12/08/2021). Chung kết Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” sẽ diễn ra vào ngày 18/10/2019 tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh BR-VT.

Tại Hội nghị Tổng kết thực hiện Kế hoạch liên ngành Số 34/KHLN-STTTT-SVHTTDL-BĐT ngày 24/10/2013 giữa Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa và Thể thao), Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) vào cuối tháng 02/2020 về tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020, với sự hiện diện của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, Bưu điện tỉnh BR-VT, đại diện các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan tham dự, Thư viện tỉnh BR-VT trình bày quan điểm về "Luân chuyển sách báo"…