Luân chuyển sách, báo đến Bưu điện Văn hóa xã - Hình thức phục vụ để thay đổi nhận thức cộng đồng

  • 17/06/2020
  • 299
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

 Tại Hội nghị Tổng kết thực hiện Kế hoạch liên ngành Số 34/KHLN-STTTT-SVHTTDL-BĐT ngày 24/10/2013 giữa Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa và Thể thao), Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) vào cuối tháng 02/2020 về tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020, với sự hiện diện của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, Bưu điện tỉnh BR-VT, đại diện các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan tham dự, Thư viện tỉnh BR-VT trình bày quan điểm về "Luân chuyển sách báo"…

      Trong 06 năm thực hiện chương trình phối hợp, với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Bưu điện tỉnh BR-VT, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ, triển khai kịp thời việc luân chuyển, phục vụ, quản lý, sử dụng sách báo tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, duy trì văn hóa đọc và nâng cao dân trí cho một bộ phận người dân. Kết quả này khẳng định việc xây dựng, duy trì hoạt động luân chuyển, phục vụ sách báo tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã là đúng đắn, phù hợp thực tiễn.


Luân chuyển sách, báo tại Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

     Tại hội nghị, đại diện Thư viện tỉnh BR-VT, Bưu điện tỉnh BR-VT, UBND huyện Châu Đức, Sở Thông tin và Truyền thông đã trình bày các ý kiến nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác luân chuyển, phục vụ, quản lý, sử dụng sách báo tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã trong thời gian tới. Thư viện tỉnh BR-VT cho rằng, chương trình phối hợp công tác giữa Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Chương trình phối hợp số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT và Công văn số 1843/UBND-VP, ngày 25/03/2013 của UBND tỉnh BR-VT theo Quy chế luân chuyển sách báo giữa Thư viện tỉnh BR-VT với Bưu điện tỉnh BR-VT, nằm trong tỷ lệ 98,4% của toàn quốc. Trong triển khai thực hiện, hai ngành đã thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh BR-VT, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình tại địa phương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh BR-VT tổ chức ký kết Kế hoạch liên ngành số 34/KHLN-STTTT-SVHTTDL-BĐT, ngày 24/10/2013 tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã giai đoạn 2013-2020 theo các mốc thời gian

     - Từ ngày 25/03 đến ngày 28/03/2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và Bưu điện tỉnh BR-VT đã tổ chức đợt khảo sát thực tế tại 14/25 điểm Bưu điện Văn hóa xã. Kết quả khảo sát thực tế cho thấy các điểm Bưu điện - Văn hóa xã đang hoạt động, có nhu cầu về sách báo phục vụ nhân dân, tuy nhiên số lượng người đến giao dịch hàng ngày tại bưu điện rất ít; mặt khác cơ sở vật chất như: Trụ sở, bàn ghế, tủ, kệ đang xuống cấp, hư hỏng; nhân sự thường xuyên thay đổi do kinh phí trợ cấp thấp.

     - Ngày 06/11/2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh BR-VT có cuộc họp thống nhất phối hợp triển khai hoạt động luân chuyển sách báo tại 4 điểm Bưu điện Văn hóa xã, gồm: Điểm Bưu điện Văn hóa xã Quảng Thành, Nghĩa Thành thuộc huyện Châu Đức, Điểm Bưu điện Văn hóa xã Xuyên Mộc, Hòa Hội thuộc huyện Xuyên Mộc.

     Ngày 07/01/2015, Bưu điện và Thư viện tỉnh BR-VT đã phối hợp xây dựng và ban hành Quy chế số 09/QC-TVT-BĐT luân chuyển sách tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh BR-VT. Theo đó, việc luân chuyển sách đến các điểm Bưu điện Văn hóa xã được thực hiện định kỳ 04 tháng một lần, bắt đầu từ năm 2015, bao gồm hoạt động đưa đi và thu hồi sách về giữa Thư viện tỉnh BR-VT và Bưu điện các huyện.

     - Ngày 26, 27/10/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh BR-VT tổ chức khảo sát thực tế 11/26 điểm Bưu điện Văn hóa trên địa bàn tỉnh.

     + Đề xuất 07 điểm Bưu điện Văn hóa xã dự kiến triển khai: Điểm Bưu điện Văn hóa xã Phước Hội thuộc huyện Đất Đỏ, Điểm Bưu điện Văn hóa xã Tóc Tiên, Châu Pha thuộc huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ), Điểm Bưu điện Văn hóa xã Bình Ba, Xà Bang, Láng Lớn thuộc huyện Châu Đức, Điểm Bưu điện Văn hóa xã Tam Phước thuộc huyện Long Điền.

     + Triển khai trong tháng 8/2016, gồm 4 điểm Bưu điện Văn hóa xã: Điểm Bưu điện Văn hóa xã Phước Hội thuộc huyện Đất Đỏ; Điểm Bưu điện Văn hóa xã Châu Pha thuộc huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ); Điểm Bưu điện Văn hóa xã Xà Bang, Láng Lớn thuộc huyện Châu Đức.

     Qua 6 năm thực hiện Chương trình, Bưu điện Văn hóa xã đã từng bước trở thành một trong những hình thức cung cấp thông tin, văn hóa ở địa phương. Tần suất luân chuyển, tuỳ theo điều kiện thực tế của địa phương nhìn chung chưa lớn. Số lượng điểm Bưu điện Văn hóa xã tiếp nhận sách từ thư viện có nhưng chưa nhiều...

 

Kết quả lớn nhất của Chương trình 430 là đã làm thay đổi nhận thức của cộng đồng. Sách không nằm ở thư viện tỉnh, huyện nữa mà đã thực sự đến được với cộng đồng, với từng gia đình, dòng họ, từng cá nhân. Đây là một trong những hình thức, một trong những mô hình phục vụ nhu cầu đọc của người dân. Vì vậy, nên có những chính sách thiết thực làm sao để chương trình được duy trì, để văn hóa đọc ngày càng phát triển.

Bên cạnh những thành công, Chương trình 430 cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế. Tuy nhiên, chương trình này đã đưa tri thức, văn hóa đến với cộng đồng. Do đó, trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện. Thư viện tỉnh BR-VT sẽ tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh BR-VT phát huy những gì đã làm được và có những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc. Từng bước nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ hoạt động phục vụ sách báo tại Bưu điện Văn hóa xã (phụ cấp cho nhân viên, kinh phí bổ sung sách báo luân chuyển, tỷ lệ hao hụt sách mất mát trong quá trình luân chuyển, phục vụ...) để bảo đảm tính bền vững của chương trình phối hợp. Cụ thể:

- Bưu điện Văn hóa xã là nơi phục vụ bưu chính, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng, là một bộ phận trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, được địa phương, cơ sở quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện trong hoạt động.

- Bưu điện Văn hóa xã cũng là nơi chi trả lương hưu hàng tháng, qua đó thuận lợi cho việc giới thiệu sách, báo đến các đối tượng về hưu. Căn cứ vào tình hình thực tế của người dân địa phương, Bưu điện tỉnh BR-VT đã thực hiện giờ đóng, mở cửa phù hợp, phục vụ người dân tại Bưu điện Văn hóa xã.

- Nguồn sách do Thư viện tỉnh BR-VT luân chuyển đến Bưu điện Văn hóa xã có nội dung khá phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân. Đặc biệt nhân viên Bưu điện Văn hóa xã được Thư viện tỉnh BR-VT trực tiếp hướng dẫn về nghiệp vụ tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo.

- Công tác thông tin, tuyên truyền về chương trình phục vụ sách, báo tại Bưu điện Văn hóa xã có thực hiện, nhưng chưa được sâu rộng, chưa đạt hiệu quả cao.

- Hiện nay, thông tin được cập nhật chủ yếu qua mạng, do vậy chưa thu hút bạn đọc đến Bưu điện Văn hóa xã để đọc sách, kể cả mượn sách về đọc, nghiên cứu.

- Chưa có cơ chế chính sách hỗ trợ để Bưu điện Văn hóa xã hoạt động bền vững, có hiệu quả.

- Bưu điện Văn hóa xã không có máy tính để truy cập Internet phục vụ người dân, nhân viên Bưu điện Văn hóa xã thay đổi liên tục. Hiện nay, thông tin người dân cập nhật chủ yếu qua mạng, do vậy số lượng độc giả đến Bưu điện Văn hóa xã không nhiều.

- Tiếp tục duy trì hoạt động phục vụ sách, báo tại Bưu điện Văn hóa xã đã thực hiện; có kế hoạch sửa chữa và nâng cấp, bổ sung thêm Bưu điện Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên những Bưu điện Văn hóa xã thuộc các xã nông thôn mới có đủ điều kiện, năng lực tiếp nhận sách và phục vụ bạn đọc.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung của chương trình trên phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến hoạt động tổ chức phục vụ đọc sách, báo tại Bưu điện Văn hóa xã để người dân tiếp cập và khai thác thông tin.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tại Bưu điện Văn hóa xã đã triển khai phục vụ sách, báo để có chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

- Mở lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên Bưu điện Văn hóa xã cách khai thác, quản lý nguồn sách báo hiệu quả hơn.

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT có các cơ chế hỗ trợ, đặc biệt là nguồn kinh phí từ ngân sách của tỉnh để thực hiện có hiệu quả chương trình này, xem đây là một trong những mô hình cung cấp thông tin văn hóa hữu ích và tiết kiệm ở cơ sở.


Huỳnh Tới – Vòng Kim Tỷ

Thư viện tỉnh BR-VT

http://thuvienbrvt.com.vn/News/NewDetail/luan-chuyen-sach-bao-den-buu-dien-van-hoa-xa-hinh-thuc-phuc-vu-de-thay-doi-nhan-thuc-cong-dong

  • Phan Thị Hiếu

Mới nhất

KÍCH HOẠT MÔ HÌNH PHÒNG CHỐNG DỊCH Sài thành dịch đến buồn hiu hắt Phố phố, nhà nhà đã cách ly Chỉ thị ban ra cùng hưởng ứng Muôn người như một chống Co vi Vũng Tàu cách bạn chẳng bao xa Ranh giới liền nhau sát cạnh nhà Đón rước chừng như cùng lữ khách Nguy cơ lây nhiễm dễ lan qua

BLOUSE TRẮNG YÊU THƯƠNG Ngoảnh nhìn lại hành trình bờ lu trắng ( blouse) Từ những năm kháng chiến đến thanh bình Mãi một lòng với màu áo nguyên trinh Giọt máu ngấm soi bóng mình trong đó Nào ai biết bao người trong số họ Nơi chiến trường gạt bỏ tuổi thanh xuân Người gặp may tiếp bước đến cuối cùng Ngày thống nhất họ mừng rơi nước mắt Thương người đã hi sinh trong trận mạc Nghe trong lòng quặn thắt những cơn đau Vượt gian nan cống hiến ở tuyến đầu Từng kỉ niệm khắc sâu trong tâm khảm

VINH DANH NGƯỜI CHIẾN SĨ HÔM NAY... Thuở trước chiến tranh Các anh xung trận Một lòng rửa hận xâm lăng Non sông thống nhất sống trong an bình Cuộc sống nghiệp binh Trọn tình đất nước Dõi theo nhịp bước quân hành Tự do độc lập công anh đi đầu

Xem nhiều nhất

Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” do Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức. Đây là một trong những hoạt động lớn nhằm kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập tỉnh BR-VT (12/08/1991 – 12/08/2021). Chung kết Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” sẽ diễn ra vào ngày 18/10/2019 tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh BR-VT.