Thư viện thành phố Vũng Tàu: Trưng bày sách báo chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

  • 19/06/2020
  • 222

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Thư viện thành phố Vũng Tàu tổ chức trưng bày sách báo nhằm tuyên truyền cho bạn đọc và người dân về sự kiện chính trị quan trọng này.

 Với hơn 2.500 bản sách, báo - tạp chí, tư liệu hình ảnh được trưng bày một cách khoa học, đẹp mắt theo từng nội dung về:

1/ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đại hội và hội nghị trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam;

2/ Lịch sử Đảng bộ tỉnh BR-VT và thành phố Vũng Tàu;

3/ Chính trị - Kinh tế - Văn hóa Xã hội… của địa phương trong các tài liệu Địa chí tỉnh BR-VT…


Đây là hoạt động có chủ điểm nhằm giới thiệu những trang tư liệu quý một cách có hệ thống về những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương, đồng thời, giúp bạn đọc và người dân hiểu rõ hơn dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân thành phố Vũng Tàu với tinh thần quật khởi đã đứng lên đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.


Bên cạnh những nội dung sách báo được trưng bày, Thư viện còn giới thiệu Bảng thông tin chuyên đề được biên soạn trên cơ sở tập hợp những bài viết, bài nghiên cứu về sự trưởng thành, phát triển của Đảng ta gắn liền với những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và niềm tin son sắt của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, giúp bạn đọc và nhân dân hiểu rõ, nắm bắt được những nội dung cơ bản về những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời đấu tranh, phản ánh các thông tin sai trái, thù địch, âm mưu chống phá cách mạng và đặc biệt là Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII.Trưng bày chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu sẽ kéo dài từ ngày 15/6 đến ngày 30/7/2020 tại Thư viện thành phố Vũng Tàu, số 91, Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Kim Yến

Thư viện tỉnh BR-VT

  • Phan Thị Hiếu

Mới nhất

Ngày 1.7.2020, Luật Thư viện được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 sẽ chính thức có hiệu lực. Đó là một dấu mốc quan trọng đối với ngành thư viện, mở ra một thời kỳ mới trong phát triển văn hóa đọc của đất nước.

Văn hóa đọc là một lĩnh vực, là một bộ phận của văn hóa. Văn hóa đọc là một trong những giá trị cốt lõi thể hiện trình độ dân trí và tiềm năng phát triển của cá nhân, cộng đồng và quốc gia. Nhờ hoạt động của văn hóa đọc, con người và xã hội loài người có điều kiện để tự hoàn thiện mình, không ngừng vươn tới sự hiểu biết và các giá trị chân - thiện - mỹ. Văn hóa đọc luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tri thức nói riêng và phát triển xã hội nói chung. Qua sự phát triển của văn hóa đọc có thể thấy sự phát triển của đất nước. Vì vậy, xây dựng văn hóa đọc cũng đồng nghĩa với xây dựng và phát triển đất nước.

Xem nhiều nhất

Ngày 1.7.2020, Luật Thư viện được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 sẽ chính thức có hiệu lực. Đó là một dấu mốc quan trọng đối với ngành thư viện, mở ra một thời kỳ mới trong phát triển văn hóa đọc của đất nước.

Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” do Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức. Đây là một trong những hoạt động lớn nhằm kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập tỉnh BR-VT (12/08/1991 – 12/08/2021). Chung kết Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” sẽ diễn ra vào ngày 18/10/2019 tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh BR-VT.

Tại Hội nghị Tổng kết thực hiện Kế hoạch liên ngành Số 34/KHLN-STTTT-SVHTTDL-BĐT ngày 24/10/2013 giữa Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa và Thể thao), Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) vào cuối tháng 02/2020 về tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020, với sự hiện diện của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, Bưu điện tỉnh BR-VT, đại diện các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan tham dự, Thư viện tỉnh BR-VT trình bày quan điểm về "Luân chuyển sách báo"…