Vì mục tiêu phát triển hãy thi đua

  • 17/06/2020
  • 165

Cùng hưởng ứng thi đua mừng Đại hội 

Từ Trung ương cho tới các địa phương 

Đảng với dân luôn hướng một con đường 

Vì độc lập,  tự do và phát triển

 

Người cầm súng với tinh thần thẳng tiến

Giữ đất, trời, đảo, biển Tổ quốc ta

Sau bao năm liền một dải sơn hà

Quyết không để bọn gian tà quấy nhiễu

 

Người cầm bút như ánh sao rọi chiếu

Nâng tầm cao dân trí sánh năm châu 

Với mục tiêu luôn thay đổi sắc màu 

Vì tất cả dân giàu và nước mạnh

 

Nền kinh tế nước nhà luôn sát cánh 

Mở thị trường, nhìn viễn cảnh tương lai 

Quyết tránh xa những đối tác chiêu bài 

Luôn chủ động vươn ra tầm thế giới 

 

Mừng đất nước trong niềm vui phấn khởi 

Đã qua thời chới với dịch lây lan 

Nước với dân trong tâm thế sẵn sàng 

Mục tiêu kép...bình an và phát triển

 

Cùng ý thức thi đua để cống hiến 

Với tinh thần cả hệ thống tham gia 

Phát huy cao lòng yêu nước đậm đà 

Lập thành tích vươn xa dâng Đại hội 

 

Cùng gìn giữ kỉ cương theo đường lối 

Với chủ trương đổi mới của Đảng ta.../.

Thơ: NGUYỄN THỊ KỶ, BBT

http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn/web/guest/tin-tuc/-/brvt/extAssetPublisher/content/9297356/vi-muc-tieu-phat-trien-hay-thi-dua

  • Phan Thị Hiếu

Mới nhất

Ngày 1.7.2020, Luật Thư viện được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 sẽ chính thức có hiệu lực. Đó là một dấu mốc quan trọng đối với ngành thư viện, mở ra một thời kỳ mới trong phát triển văn hóa đọc của đất nước.

Văn hóa đọc là một lĩnh vực, là một bộ phận của văn hóa. Văn hóa đọc là một trong những giá trị cốt lõi thể hiện trình độ dân trí và tiềm năng phát triển của cá nhân, cộng đồng và quốc gia. Nhờ hoạt động của văn hóa đọc, con người và xã hội loài người có điều kiện để tự hoàn thiện mình, không ngừng vươn tới sự hiểu biết và các giá trị chân - thiện - mỹ. Văn hóa đọc luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tri thức nói riêng và phát triển xã hội nói chung. Qua sự phát triển của văn hóa đọc có thể thấy sự phát triển của đất nước. Vì vậy, xây dựng văn hóa đọc cũng đồng nghĩa với xây dựng và phát triển đất nước.

Xem nhiều nhất

Ngày 1.7.2020, Luật Thư viện được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 sẽ chính thức có hiệu lực. Đó là một dấu mốc quan trọng đối với ngành thư viện, mở ra một thời kỳ mới trong phát triển văn hóa đọc của đất nước.

Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” do Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức. Đây là một trong những hoạt động lớn nhằm kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập tỉnh BR-VT (12/08/1991 – 12/08/2021). Chung kết Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” sẽ diễn ra vào ngày 18/10/2019 tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh BR-VT.

Tại Hội nghị Tổng kết thực hiện Kế hoạch liên ngành Số 34/KHLN-STTTT-SVHTTDL-BĐT ngày 24/10/2013 giữa Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa và Thể thao), Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) vào cuối tháng 02/2020 về tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020, với sự hiện diện của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, Bưu điện tỉnh BR-VT, đại diện các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan tham dự, Thư viện tỉnh BR-VT trình bày quan điểm về "Luân chuyển sách báo"…