Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

THƯ VIỆN TP. VŨNG TÀU

I. Vị trí, chức năng:

     - Thư viện TP. Vũng Tàu được thành lập ngày 16 tháng 08 năm 2013 theo Quyết định số 1849 QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 trên cơ sở tiếp nhận, quản lý và sử dụng 3.140m2 đất và trụ sở làm việc cũ của Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại số 91 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Vũng Tàu.

      - Thư viện TP. Vũng Tàu chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, nhân sự và hoạt động của UBND TP. Vũng Tàu; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn của Phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND TP. Vũng Tàu và sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

     - Thư viện TP. Vũng Tàu có chức năng, nhiệm vụ: 

* Giữ gìn di sản thư tịch của dân tộc, thu thập, tàng trữ, tổ chức việc khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu trong xã hội nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

* Xây dựng thư viện cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở; tổ chức luân chuyển sách, báo xuống thư viện cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân.

*  Hướng dẫn nghiệp vụ cho thư viện cấp xã, thư viện do các cơ quan, tổ chức của địa phương thành lập.

II. Tên gọi và địa chỉ:

     - Tên gọi: Thư viện thành phố Vũng Tàu

     - Địa chỉ: số 91 đường Lý Thường Kiệt – Phường 1 – Thành phố Vũng Tàu

     - Điện thoại: 0646253397 - 6253372

     - Email: thuvienvungtau@gmail.com

III. Tổ chức bộ máy và số lượng người làm việc: 

     Thư viện TP. Vũng Tàu hiện có 14 cán bộ viên chức, hợp đồng lao động và được tổ chức sắp xếp như sau:

        * Ban Giám đốc:

         - Giám đốc: Nguyễn Thị Kỷ

         - Phó Giám đốc: Trần Thị Hồng Sương

1. Phòng Hành chính

2. Phòng Nghiệp vụ: Xây dựng, bổ sung và xử lý kỹ thuật vốn tài liệu Thư viện.

3. Phòng Thông tin:

        - Bộ phận cấp thẻ bạn đọc

        - Bộ phận Dịch vụ Thông tin: Bạn đọc có thể tra cứu thông tin, học tập trên mạng Internet và CD - ROMS bằng tiếng Việt hoặc ngoại ngữ. 

4. Phòng Công tác bạn đọc:

        - Bộ phận mượn tài liệu: Bạn đọc được mượn về nhà tối đa 5 tài liệu/lần/14 ngày và có thể gia hạn thêm một lần. 

        - Bộ phận đọc tổng hợp: Bạn đọc được sử dụng tối đa 5 tài liệu/lần và nghiên cứu tài liệu tại chỗ.

        - Bộ phận đọc Báo, Tạp chí: Bạn đọc có thể đọc báo, tạp chí tại chỗ với hình thức tự chọn.

        - Bộ phận Thiếu nhi: Các em được tự do lựa chọn và đọc sách, báo, truyện tại chỗ.

        - Bộ phận luân chuyển và lưu động sách đến các thư viện phường, xã, các khối thư viện trường học, cơ quan, đơn vị quân đội trên địa bàn thành phố. 

       - Các phòng, bộ phận trong thư viện được trang bị máy tính kết nối internet tốc độ cao qua mạng Wifi, mạng LAN và ứng dụng phần mềm quản lý Thư viện PSC Zlis 6.0 nhằm phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ và đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của bạn đọc một cách tốt nhất.

IV. Vốn tài liệu Thư viện

        - Tổng số sách hiện có: 62.938 bản

        - Số loại báo, tạp chí: hơn 110 loại

    Dự kiến năm 2020, Thư viện sẽ tập trung hồi cố sách khoảng 6.000 bản, đầu tư bổ sung thêm 8.500 bản sách, 120 loại báo, tạp chí và các loại tài liệu có giá trị nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn đọc địa phương.

V. Hệ thống thư viện, phòng đọc cơ sở: 

Toàn thành phố hiện có 17 thư viện phường xã, 17 phòng đọc cơ sở và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện TP. Vũng Tàu.

VI. Các hoạt động khác:

Ngoài chức năng, nhiệm vụ chính nêu trên. Hàng năm, Thư viện TP. Vũng Tàu còn tổ chức một số hoạt động trọng tâm nhằm quảng bá hoạt động thư viện và tạo các sân chơi lành mạnh cho bạn đọc địa phương như: Tổ chức các cuộc Hội thi viết Thư pháp, viết Câu đối; Thiết kế trang trí thiệp Xuân; Thi thuyết trình sách, Hội thi kể chuyện sách thiếu nhi cấp thành phố; tổ chức Hội nghị Bạn đọc, tổ chức trưng bày triển lãm, tổ chức luân chuyển sách báo và giao ban các Thư viện phường, xã; tham gia Ban tổ chức Hội báo Xuân của Tỉnh, tổ chức các hoạt động thông tin-tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước nói chung và thành phố Vũng Tàu nói riêng.